Polityka prywatności

18. Polityka prywatności
Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA/APPI przechowuje Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności.

ZGODNOŚĆ Z RODO
ZGODNOŚĆ Z CCPA
ZGODNOŚĆ Z APPI

Klient oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie www.ceccacci.com i/lub www.ceccacci.it
Polityka prywatności - dekret ustawodawczy 196/2003

Informacje te są podawane tylko dla strony internetowej z nazwą domeny „Ceccacci.com” i/lub „Ceccacci.it” dostępnej pod adresem internetowym (URL) https://www.ceccacci.com i/lub https://www.ceccacci.it 

I. Przepisy i zasady
Zgodnie z postanowieniami tzw. „Kodeksu ochrony danych osobowych” przekazane informacje będą rozpatrywane zgodnie z kryteriami sprawiedliwości, legalności, przejrzystości, ochrony prywatności i praw osoby.

II. Cel
Dane podane przez użytkowników w celu bezpłatnej subskrypcji biuletynu będą wykorzystywane przez Ceccacci S.r.l. wyłącznie do wysyłania im newslettera. Informacje podane przez klientów w celu zamawiania towarów będą również wykorzystywane przez dział administracyjny wyłącznie do fakturowania i wysyłki towarów do użytkownika.

III. Rozprzestrzenianie się
Dane będą ujawniane tylko tym osobom, które muszą wysyłać zamówienia, dokonywać dostaw, wywiązywać się z obowiązków prawnych i wykonywać niezbędne interwencje w celu utrzymania i obsługi tej strony.

IV. Sposób przetwarzania
Przetwarzanie danych może odbywać się za pomocą komputerów, telekomunikacji, mediów elektronicznych i/lub papierowych.

V. Okres przechowywania danych
Dane będą wykorzystywane i przechowywane przez określony czas, tj. taki okres, jaki jest wymagany ze względu na cel, na który zostały przyznane.

VI. Prawa i zobowiązania
Użytkownik ma zawsze prawo do otrzymania od administratora danych potwierdzenia o istnieniu dotyczących go danych, a także o pochodzeniu, celu, sposobie i logice przetwarzania, dostępności, aktualizacji, modyfikacji, integracji, usunięciu, konwersji do postaci anonimowej lub blokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa.

VII. Właściciel/posiadacz
Właścicielem przetwarzanych danych jest Ceccacci S.r.l., z siedzibą pod adresem Corso Vittorio Emanuele, 22.11 - 03024 Ceprano (Prowincja Frosinone) - Włochy.

19. Właściwy organ sądowy
W przypadku jakiegokolwiek sporu właściwy jest sąd we Frosinone (Włochy).

20. Zatwierdzenie restrykcyjnych przepisów
Zgodnie z artykułami 1341 i 1342 Cywilnego Kodeksu Włoskiego, Klient oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował warunki Ogólnego Regulaminu Cen, Opłat, Transportu i Sądu Właściwego.
Aby otrzymać zarówno pisemną kopię zasad zawartych w niniejszej umowie, jak i informacje dotyczące identyfikacji usługodawcy, Klient jest zobowiązany do wydrukowania lub zapisania na komputerze niniejszych ogólnych warunków (art. 3 dekretu ustawodawczego Włoch 185/99).

21. Odroczenie
Nieobjęte niniejszymi ogólnymi warunkami, zastosowanie będzie miał włoski system prawny.