Gwarancja międzynarodowa

Potwierdzamy, że Twój zegarek został w całości zmontowany w naszych warsztatach przez wysoko wykwalifikowany personel. Najwyższej jakości materiały są hipoalergiczne, nie zawierają niklu, zgodnie z obowiązującymi przepisami włoskimi, europejskimi i międzynarodowymi (Dekret ustawodawczy 206 z 06.09.05).

Materiały i/lub komponenty mogą pochodzić z: Włoch, Szwajcarii, Japonii i/lub Chin. Twój zegarek jest zgodny z wytycznymi WEEE 2002/96/ЕС i RoHS 2002/95/ЕС. Gwarantujemy, że Twój zegarek jest wolny od wad produkcyjnych.

Niniejszy certyfikat jest ważny przez 24 miesiące od wskazanej daty zakupu.

Zrzeczenie się gwarancji.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, kradzieżą, utratą, upuszczeniem i/lub celowym uszkodzeniem, których podajemy kilka przykładów: skręcona spirala, przesunięta tarcza, uszkodzona tuba i/lub koronka, potłuczone szkło, woda i/lub rdza wewnątrz zegarka. Gwarancja nie obejmuje również: szkła, paska i/lub baterii (jeśli zegarek jest kwarcowy).

W żadnym wypadku naprawy i/lub konserwacja zegarka nie powinny być przeprowadzane przez osoby niedoświadczone.

Niezastosowanie się do tych instrukcji i/lub nawet zwykłe otwarcie obudowy zegarka bez naszej wyraźnej zgody spowoduje unieważnienie gwarancji.

Jak prawidłowo dbać o zegarek.
Twój zegarek jest bardzo precyzyjnym instrumentem i dlatego wymaga trochę uwagi.

Jeśli Twój zegarek Ceccacci jest wyposażony w skórzany, materiałowy lub gumowy pasek ze skórzaną lub materiałową wstawką, unikaj kontaktu paska z wodą, olejami, rozpuszczalnikami, detergentami lub kosmetykami. W ten sposób można zapobiec przebarwieniu i szybkiemu zużyciu materiału.

Elementy mechanizmu są smarowane, ale smary nieuchronnie zużywają się podczas użytkowania, co może prowadzić do postępującego zużycia tych elementów. Aby uniknąć tego problemu, zaleca się regularne czyszczenie i smarowanie mechanizmu.

Należy pamiętać, że stal może być podatna na korozję solną, dlatego po użyciu jej w słonej wodzie konieczne jest dokładne wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie.

Jeśli zegarek posiada oznaczenie wodoszczelności (w takim przypadku wodoodporność wskazana na obudowie lub tarczy musi wynosić co najmniej 5 atm lub 50 metrów), zalecana jest coroczna kontrola szczelności zegarka. Zawsze upewnij się, że koronka jest zakręcona (jeśli zegarek ma zakręcaną koronkę) lub szczelnie zamknięta. Jeśli Twój zegarek jest wykonany w wersji klasycznej z plastikowym szkiełkiem i/lub bez zakręcanej koronki, zdecydowanie odradzamy używanie go w wodzie. W praktycznym użytkowaniu zegarka na nadgarstku ciśnienie wody wywierane na zegarek może być wyższe niż ciśnienie generowane w laboratorium, gdy obiekt znajduje się w pozycji statycznej.

Jeśli Twój zegar Ceccacci jest wyposażony w zakręcaną koronkę, przed kontaktem z wodą zawsze upewnij się, że koronka jest mocno dokręcona i staraj się nie używać nadmiernej siły, aby jak najdłużej utrzymać uszczelki na miejscu.

Jeśli posiadasz zegarek z ręcznym naciągiem, zalecamy, aby zawsze nakręcać go o tej samej porze, najlepiej rano, a w żadnym wypadku nie między 22:00 a 02:00. 
Zegarki mechaniczne lub automatyczne mogą mieć błąd szybkości (odchylenie) od ± 1 do ± 10 sekund dziennie.

Zegarki automatyczne ładowane są ruchem nadgarstka, więc rezerwa chodu jest proporcjonalna do ilości ruchów wykonanych w czasie noszenia zegarka (kilka godzin użytkowania lub niewielka ilość ruchu odpowiada krótkiej autonomii).

Nie narażaj zegarka na silne wstrząsy, skrajne temperatury, wysokie temperatury i/lub przedłużone działania na pola magnetyczne.

Aby mieć pewność, że zegarek mechaniczny lub automatyczny działa bez zarzutu, zaleca się wykonanie konserwacji co 3 lub 4 lata.

Wymiana baterii
Ponieważ bateria jest włożona fabrycznie, rzeczywisty czas pracy baterii od daty zakupu zegarka może być krótszy niż wskazano. Bateria jest srebrno-cynkowa i po wyczerpaniu zalecana jest jej wymiana tylko przez zegarmistrza, ponieważ taka manipulacja może zagrozić działaniu samego zegarka.

Jeśli zegarek jest wyposażony w sekundnik, baterię należy wymienić, gdy sekundnik zacznie poruszać się w dwusekundowych odstępach zamiast w normalnych jednosekundowych odstępach. Niektóre typy zegarków nie mają tej funkcji. Jednak zegarek nadal pokazuje prawidłowy czas, nawet gdy wskazówka sekundnika porusza się w dwusekundowych odstępach.

Średnio miesięcznie zegarek może stracić lub zyskać do 15 sekund (20 sekund w przypadku niektórych modeli), jeśli zegarek jest używany w normalnym zakresie temperatur (od 5° do 35°C). Zegarki kwarcowe zaleca się sprawdzać raz na 2 lub 3 lata. Nie wyjmuj baterii z zegarka. Jeśli musisz wyjąć baterię, trzymaj ją poza zasięgiem dzieci. W przypadku przypadkowego połknięcia przez dzieci, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

Nie zwieraj baterii. Nie próbuj otwierać i/lub podgrzewać baterii. Nie wystawiaj baterii na działanie otwartego ognia. Bateria nie nadaje się do ponownego naładowania. Nie próbuj ładować baterii, aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii lub uszkodzenia samej baterii.

Pobierz instrukcję obsługi za darmo.

Gwarancja może ulec zmianie bez powiadomienia.