Privacybeleid

18. Privacybeleid
De applicatie die wordt gebruikt om de naleving van de GDPR/CCPA/APPI van deze webpagina te waarborgen, slaat uw IP -adres en e-mailadres op voor gegevensverwerking. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

AVG/GDPR/NALEVING
CCPA NALEVING
APPI NALEVING

De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens en deze te hebben goedgekeurd.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar op de website www.ceccacci.com en/of www.ceccacci.it
Privacybeleid - Wetsbesluit 196/2003

Deze informatie wordt alleen verstrekt voor de website met de domeinnaam [Ceccacci.com] en/of [Ceccacci.it] beschikbaar op het webadres (URL) https: https://www.ceccacci.com en/of https://www.ceccacci.it

I. Regels en principes
In overeenstemming met de bepalingen van de zogenaamde Codex voor de bescherming van persoonsgegevens, zal de verstrekte informatie worden beoordeeld in overeenstemming met de criteria van eerlijkheid, wettigheid, transparantie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en individuele rechten.

II. Doelwit
De gegevens die door gebruikers worden verstrekt voor het gratis nieuwsbriefabonnement worden gebruikt door Ceccacci S.r.l. gewoon om ze een nieuwsbrief te sturen. De informatie die door klanten wordt verstrekt voor het bestellen van producten, wordt door de administratieve afdeling ook alleen gebruikt voor het factureren en verzenden van goederen naar de gebruiker.

III. Openbaarmaking
De gegevens worden alleen bekendgemaakt aan die personen die bestellingen moeten verzenden, leveringen moeten doen, wettelijke verplichtingen en noodzakelijke interventies voor het onderhoud en de werking van deze site moeten naleven.

IV. Verwerkingsmethode
Gegevensverwerking kan worden uitgevoerd met behulp van computers, telecommunicatie, elektronische en/of papieren media.

V. Bewaartermijn voor persoonsgegevens
De gegevens worden voor een bepaalde termijn gebruikt en opgeslagen, d.w.z. de termijn die nodig is voor het doelwit waarvoor zij zijn verleend.

VI. Rechten en plichten
De gebruiker heeft altijd het recht om bevestiging van de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen over het bestaan van gegevens die hem betreffen, evenals over de oorsprong, het doel, de methode en de logica van verwerking, toegankelijkheid, actualisering, wijziging, integratie, verwijdering, conversie naar anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt.

VII. Bezitter/eigenaar
De eigenaar van de verwerkte gegevens is Ceccacci S.r.l., hoofdkantoor op Corso Vittorio Emanuele, 22/11 - 03024 Ceprano (provincie Frosinone) - Italië.

19. Bevoegde rechterlijke instantie
In het geval van een geschil is de rechtbank van Frosinone (Italië) bevoegd.

20. Goedkeuring van de beperkende bepalingen
In overeenstemming met de artikelen 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, verklaart de Klant dat hij/zij de voorwaarden van het Algemeen Reglement inzake prijzen, kosten, transport en de bevoegde rechtbank heeft gelezen en goedgekeurd.
Om zowel een schriftelijke kopie van de regels in dit contract als informatie met betrekking tot de identificatie van de dienstverlener te hebben, is de klant verplicht deze algemene voorwaarden af te drukken of op te slaan op een computer (artikel 3 van Italiaans wetsdecreet 185/99).

21. Uitstel
Niet voorzien in deze algemene voorwaarden, is het Italiaanse rechtssysteem van toepassing.