Juridische informatie

Ceccacci S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele, 11/22
I-03024 Ceprano (rovincie Frosinone ) Italië
BTW-nummer: IT03050810609
Nummer in de CCIAA (Kamer van Koophandel, Industrie, Ambachten en Landbouw): 03050810609
Nummer in REA (Economische en Administratieve Lijst van Inrichtingen): FR-196571
Volledig volgestort aandelenkapitaal: 10.000,00 EUR/€

Auteursrecht/kopijrecht © Alle websitegegevens zijn eigendom van Ceccacci S.r.l.